מחקרים

רישום אנטיביוטיקה לטווח ארוך לטיפול באקנה

במחקר איכותני נמצא כי קיימים מספר גורמים משמעותיים המשפיעים על שיטות רישום ארוך טווח של אנטיביוטיקה לטיפול באקנה בדרמטולוגיה קלינית

28.05.2024, 12:48

רופאי עור רושמים כמות גבוהה יותר של אנטיביוטיקה פומית בהשוואה לאנשי מקצוע בתחומים רפואיים אחרים. למרות ההנחיות הקליניות הממליצות שטיפולים אנטיביוטיים פומיים לאקנה יהיו מוגבלים לפחות משלושה חודשים, נותר מחסור בראיות שיאפשרו יצירה וביצוע של תוכנית ניהול אנטיביוטיקה בפרקטיקה הקלינית. במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA Dermatology, ביקשו חוקרים לזהות חסמים בולטים וגורמים מסייעים לרישום לטווח ארוך של אנטיביוטיקה לטיפול באקנה.

מחקר איכותני זה העריך נתונים שנאספו מבעלי עניין (כולל רופאי עור, רופאי מחלות זיהומיות, רופאים מתמחים ברפואת עור וקלינאים שאינם רופאים) באמצעות סקר מקוון וראיונות וידאו מובנים למחצה בין מרץ לאוגוסט 2021. ניתוחי הנתונים בוצעו מה-12 באוגוסט 2021 ועד ה-20 בינואר 2024. סקר מקוון וראיונות וידאו איכותיים נבנו על פי מסגרת התחומים התיאורטיים. כמו כן, ניתוחים נושאיים הופעלו לאחר מכן כדי להבחין בנושאים בולטים על מחסומים ומנחים לרישום לטווח ארוך של אנטיביוטיקה לטיפול באקנה.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב 30 משתתפים (14 [47%] גברים ו-16 [53%] נשים) שהשלימו את דרישות המחקר ונכללו בניתוח, הידע על ההנחיות המומלצות לרישום אנטיביוטיקה היה גבוה והם האמינו כי ניהול אנטיביוטי הוא באחריות מקצועית. חמישה נושאים בולטים זוהו ככאלו שהשפיעו על הרישום של אנטיביוטיקה לטווח ארוך: חוסר ראיות שהצדיקו שינוי בפרקטיקה דרמטולוגית, קושי לנווט בדרישות המטופלים ושביעות רצון, אי נוחות סביב דיון על אמצעי מניעה, מחסומים הקשורים לתוכנית iPLEDGE, והיעדר מערכת יעילה למדידת ההתקדמות בניהול אנטיביוטי.

החוקרים מסכמים כי גורמים בולטים רבים השפיעו על שיטות הרישום לטווח ארוך של אנטיביוטיקה לטיפול באקנה. יש לקחת בחשבון גורמים אלה בתכנון ויישום של תוכניות ניהול אנטיביוטיקה עתידיות ברפואת עור קלינית.

מקור:

Festok RAAhuja ASChen JY, et al. Barriers and Facilitators Affecting Long-Term Antibiotic Prescriptions for Acne Treatment. JAMA Dermatol. 2024;160(5):535–543. doi:10.1001/jamadermatol.2024.0203

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנטיביוטיקה,  טיפול באקנה,  דרמטולוגיה,  אקנה
תגובות