מחקרים

מעבר מדופילומאב לאופדסיטיניב באטופיק דרמטיטיס

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי התגובה הקלינית לטיפול באטופיק דרמטיטיס עם אופדסיטיניב נשמרת גם לאחר 40 שבועות טיפול לכל הפחות, וזאת ללא קשר לטיפול קודם עם דופילומאב

15.10.2023, 14:37

יש צורך באפיון השימוש באופדסיטיניב ומעבר מדופילומאב לאופדסיטיניב בקרב חולים עם אטופיק דרמטיטיס בינוני-חמור (atopic dermatitis - AD).

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of American Association of Dermatology, ביקשו החוקרים להעריך את הבטיחות והיעילות ארוכות הטווח של אופדסיטיניב (30 מ"ג) ומעבר לאופדסיטיניב לאחר 24 שבועות טיפול עם דופילומאב.

המחקר הנוכחי כלל מבוגרים אשר השלימו את המחקר הקליני בפאזה 3b, בו הושווה מתן אופדסיטיניב פומי (30 מ"ג) לעומת דופילומאב (300 מ"ג) בהזרקה, ונכנסו להארכה של 52 שבועות במתכונת של תווית פתוחה (open-label extension – OLE) במהלכו טופלו עם 30 מ"ג אופדסיטיניב. מאמר זה כלל דיווח על תוצאים לאחר 16 שבועות (שלב ביניים) בתקופת ה-OLE.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

תוצאות המחקר הדגימו, כי מטופלים אשר טופלו עם אופדסיטיניב באופן מתמשך (n=239) שמרו על רמות גבוהות של תסמינים עוריים וגרד. מטופלים שעברו מטיפול עם דופילומאב לאופדסיטיניב (n=245), חוו שיפור קליני תוך 4 שבועות מהחלפת הטיפול. רוב החולים שלא השיגו תגובות קליניות נאותות עם דופילומאב, עשו זאת עם אופדסיטיניב. פרופיל הבטיחות של אופדסיטיניב עד 40 שבועות (שבוע 16 של OLE), תאם למחקרי פאזה 3 (AD) קודמים, ללא סיכוני בטיחות חדשים.

מתוצאות מחקר זה עולה כי טיפול עם אופדסיטיניב שומר על תגובה קלינית לאורך 40 שבועות טיפול לכל הפחות, ללא קשר לתגובה קודמת לטיפול עם דופילומאב. מעבר לטיפול עם אופדסיטיניב הביא לשיפור בתוצאים. טיפול עם אופדסיטיניב הינו בעל פרופיל בטיחות הנסבל היטב.

מקור:

Blauvelt A, Ladizinski B, Prajapati VH, Laquer V, Fischer A, Eisman S, Hu X, Wu T, Calimlim BM, Kaplan B, Liu Y, Teixeira HD, Liu J, Eyerich K. Efficacy and safety of switching from dupilumab to upadacitinib versus continuous upadacitinib in moderate-to-severe atopic dermatitis: Results from an open-label extension of the phase 3, randomized, controlled trial (Heads Up). J Am Acad Dermatol. 2023 Sep;89(3):478-485. doi: 10.1016/j.jaad.2023.05.033. Epub 2023 May 23. PMID: 37230366.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אטופיק דרמטיטיס,  דופילומאב,  אופדסיטיניב,  החלפת טיפול
תגובות