מחקרים-Covid-19

הימצאות ותוצאי קורונה במטופלים עם פסוריאזיס בהתאם לסוג הטיפול

לא קיים סיכון מוגבר לזיהום קורונה במטופלים עם פסוריאזיס המקבלים טיפול ביולוגי

נגיף הקורונה. אילוסטרציה

ככל הנראה, אין עלייה בסיכון להדבקה בקורונה בקרב מטופלים עם פסוריאזיס המקבלים טיפולים ביולוגיים, בהשוואה למטופלים עם פסוריאזיס המקבלים טיפולים אחרים, אך מנגד, הראיות מוגבלות. לכן, מטרות המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of Dermatological Treatment היו להעריך את ההימצאות של זיהומי קורונה במטופלים עם פסוריאזיס ולהשוות את השיעורים הללו בין קבוצות טיפול שונות (ביולוגי לעומת קונבנציונלי סיסטמי או טופיקלי) תוך תקנון לערפלנים. מטרה נוספת במחקר זה הייתה לתאר את חומרת ה-COVID-19 במטופלים עם פסוריאזיס בכל קבוצות הטיפולים.

במחקר חתך זה קיבלו כל המשתתפים שאלון על מנת לאסוף מהם מידע הקשור לטיפול שהם מקבלים לפסוריאזיס, זיהומים בקורונה וגורמי סיכון קשורים. בו בזמן, עברו המטופלים בדיקות דם לזיהוי נוגדנים כנגד אנטיגן N של וירוס הקורונה. את ההימצאות של זיהומי קורונה חישבו החוקרים ועל ידי שימוש ברגרסיה לוגיסטית ומודל סיכון יחסי של קוקס העריכו החוקרים את הקשר שבין קבוצת טיפול מסוימת והסיכון לזיהום קורונה תוך תקנון למשתנים. כמו כן, תוארו מטופלים עם מחלת COVID-19 חמורה ובאוכלוסייה זו חושב שיעור התמותה לכל קבוצת טיפול.

תוצאות המחקר הראו, בהתבסס על שילוב בין השאלון למידע סרולוגי, כי מתוך 551 מטופלים שנכללו בין ה-12 באפריל 2021 וה-31 באוקטובר 2021, 59 מטופלים נדבקו בקורונה (10.7%, רב״ס 95% - 8.3-13.6%). כמו כן, לאחר תקנון לערפלנים, לא נמצא סיכון מוגבר להדבקה בקורונה בקרב מטופלים המקבלים טיפולים ביולוגיים וטיפולים סיסטמיים שאינם ביולוגיים בהשוואה למטופלים המקבלים טיפולים אחרים. ממצאים נוספים הראו כי היו רק 4 דיווחים על אשפוזים (0.7%, רב״ס 95% - 0.2-1.0%) באוכלוסיית המחקר וכי לא היו אשפוזים ביחידות לטיפול נמרץ. לבסוף, שיעור התמותה המוערך אוכלוסיית המטופלים עם מחלת COVID-19 חמורה עמד על 0.32% (רב״ס 95% - 0.13-0.66%) בכל קבוצות הטיפול.

ממחקר זה עולה כי גם לאחר תקנון להתנהגות מסוכנת וסטטוס חיסוני, לא ניתן להדגים קשר בין טיפולים ביולוגיים או טיפולים סיסטמיים לפסוריאזיס וסיכון מוגבר להדבקה בקורונה כמו כן, לא נרשמה תדירות גבוהה של מקרי תחלואה חמורה באף אחת מקבוצות הטיפול. ממצאים אלה מחזקים את ההמלצות הטיפוליות לפיהן אין צורך להפסיק טיפולים סיסטמיים במטופלים עם פסוריאזיס כדי להפחית סיכון להדבקה בקורונה.

מקור:

Kevin V. Kwee, Jean-Luc Murk, Qiqi Yin, M. Birgitte Visch, Linda Davidson, Elke M. G. J. de Jong, Juul M. P. A. van den Reek & Milan Tjioe (2023) Prevalence, risk and severity of SARS-CoV-2 infections in psoriasis patients receiving conventional systemic, biologic or topical treatment during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional cohort study (PsoCOVID), Journal of Dermatological Treatment, 34:1, DOI: 10.1080/09546634.2022.2161297

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  19-COVID,  טיפול ביולוגי,  טיפול סיסטמי
תגובות