מחקרים

אופדסיטיניב נמצאה כטיפול הממוקד היעיל ביותר לדלקת עור אטופית

במסגרת סקירה שיטתית על טיפולים מערכתיים ממוקדים לטיפול בדלקת עור אטופית, החוקרים השוו את יעילותם של הטיפולים

יעילותם של טיפולים ממוקדים הניתנים באופן מערכתי לדלקת עור אטופית (AD: Atopic Dermatitis) בדרגה בינונית עד חמורה עדיין לא נסקרה על סמך המידע העדכני ממחקרים בפאזה 3. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Dermatology and Therapy', החוקרים ערכו מטא-אנליזה רשתית, במסגרתה השוו את יעילותם של טיפולים מערכתיים ממוקדים, ללא תוספת של סטרואידים בתכשיר מקומי (TCS: Topical Corticosteroids) ו/או מעכבי קלצינורין (TCI: calcineurin inhibitors) במבוגרים הסובלים מ-AD בדרגה בינונית עד חמורה.

במסגרת הסקירה השיטתית, החוקרים סרקו אחר ניסויים בפאזה 3 או 4 עד ל-17 במאי 2021, אשר נערכו על טיפול עם אופדסיטיניב (רינבוק), אינטרלוקין 4, אינטרלוקין 13, או מעכבי JAK, בהשוואה עם אינבו, או על התערבות מחקרית פעילה במבוגרים ומתבגרים הסובלים מ-AD בדרגה בינונית עד חמורה, שלא הגיבו כראוי לטיפול עם TCS/TCI, או שטיפול זה לא הומלץ להם רפואית. הסקירה נערכה ללא הגבלה של שנה או של אזור.

המידע אשר נאסף לצורך הסקירה הוערך לפי הנחיות ה-PRISMA. החוקרים השתמשו במטא-אנליזה רשתית בייסיאנית לצורך הערכת שיעור המטופלים אשר הגיעו לנקודות הסופיות הראשוניות המשותפות של המחקרים [ציון של 0 או 1 ב-Investigator Global Assessment (IGA) (אזור נקי או קרוב לנקי)] ולהפחתה של ≥ 2 נקודות מערך הבסיס, שיעור המטופלים אשר הגיעו לשיפור של ≥ 75% מהבסיס ב-Eczema Area and Severity Indexי(EASI) (EASI-75), שיפור של ≥ 90% ב- EASIי(EASI-90), ושיפור של 4 נקודות ומעלה לפי ה-Pruritus Numerical Rating Scale בהשוואה לערך הבסיס (ΔNRS ≥ 4).

מתוך 3,415 רישומים אשר נאספו בתחילה, 6 נכללו במטא-אנליזה הרשתית, אשר מייצגים 9 מחקרים שונים. כמו כן, נכללו שני ניסויים על טיפול עם אופדסיטיניב. נערכה אנליזה על 11 מחקרים קליניים, הכוללים 6,254 מטופלים. טיפול יומי עם אופדסיטיניב במינון 30 מיליגרם נמצא כיעיל ביותר בכל הנקודות הסופיות הראשוניות (בשבוע 12 או 16) ובנקודות זמן מוקדמות יותר. הטיפולים הבאים בתור מבחינת יעילות היו אופדסיטיניב במינון 15 מיליגרם, ואברוסיטיניב במינון 200 מיליגרם, שניהם במתן יומי.

החוקרים מסכמים כי אופדסיטיניב במינון של 30 ו-15 מיליגרם, ואברוסיטיניב במינון 200 מיליגרם, אשר ניתנו כולן באופן יומי, היו הטיפולים המערכתיים הממוקדים היעילים ביותר לדלקת עור אטופית, בתקופה של 12-16 שבועות. מכיוון שישנם גורמים רבים הנשקלים בעת בחירת הטיפול לדלקת עור אטופית, ממצאי המחקר עשויים לעזור לרופאים בעת התאמת הטיפול המיטיבי למטופליהם.

מקור:

Silverberg JI, Hong HC, Thyssen JP, et al. Comparative Efficacy of Targeted Systemic Therapies for Moderate to Severe Atopic Dermatitis without Topical Corticosteroids: Systematic Review and Network Meta-analysis. Dermatol Ther (Heidelb) [Internet] 2022 ;12(5):1181–96

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  אופדסיטיניב,  EASI
תגובות