מחקרים

חדירת סרטן עור לכלי דם ולימפה

ההשפעה של חדירה של סרטן עורי לכלי דם ולימפה על תמותה וגרורות

15.06.2022, 15:01
כלי דם (צילום: אילוסטרציה)

חדירה לכלי דם ולימפה היא ממצא היסטולוגי אגרסיבי אך איננו חלק ממערכת הדירוג הנוכחית כיוון שלא הודגם אפקט פרוגנוסטי בלתי תלוי בעל מובהקות. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את האימפקט של חדירה לכלי דם ולימפה על תוצאי סרטן עורי מסוג תאי קשקש.

במחקר שממצאיו פורסמו בעיתון Journal of the American Academy of Dermatology ריבדו החוקרים 10,707 גידולים של סרטן עור מסוג תאי קשקש ממחקר רטרוספקטיבי רב-מרכזי בן 20 שנה לפי נוכחות או היעדר חדירה לכלי דם ולימפה. תוצאים שכללו הישנות מקומית, גרורות בתזוזה בכלי לימפה, גרורות בבלוטות ומוות ספציפי למחלה הושוו לפי שלבי גידול נמוכים (שלב T1 או T2a לפי Brigham and Women’s Hospital) או גבוהים (שלב T3 או T2b לפי Brigham and Women’s Hospital).

מתוך 10,707 גידולים, נמצא כי ב-78 הייתה חדירה לכלי דם ולימפה. תוצאות ניתוח הנתונים של מטופלים עם שלב מחלה נמוך הראו כי בקרב קבוצת הגידולים עם חדירה לכלי דם ולימפה הייתה הישנות מקומית מצטברת ב-5 שנים גבוה באופן מובהק בהשוואה למטופלים ללא חדירה לכלי דם ולימפה (12.3% לעומת 1.1%; p<0.01). תוצאות דומות התקבלו גם עבור הופעה של גרורות (4.2% בקרב קבוצת החדירה לכלי דם ולימפה לעומת 0.4% בקבוצה לא חדירה; p<0.01) ותמותה ספציפית למחלה (16.2% בקרב קבוצת החדירה לכלי דם ולימפה לעומת 0.4% בקבוצה ללא חדירה; p<0.01). בבחינת הגידולים בשלב גבוה יותר נמצא כי לגידולים עם חדירה לכלי דם ולימפה היה סיכון מצטבר ל-5 שנים גבוה יותר באופן מובהק להופעת גרורות (25.3% לעומת 13.9%; p=0.03), אך לא נמצא הבדל בהישנות המקומית (16.3% בקרב קבוצת הגידולים עם חדירה לכלי דם ולימפה לעומת 15.8% בקבוצה ללא חדירה; p=0.11).

ממחקר זה עולה כי חדירה של סרטן עור מסוג תאי קשקש לכלי דם ולימפה היא בעלת שיעורים גבוהים יותר של גרורות ותמותה ב-5 שנים. ייתכן ומומלץ לשלב את ממצא החדירה לכלי דם ולימפה בשיטות דירוג עתידיות.

מקור:

Kus J.B. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.11.002

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן עור,  סרטן תאי הקשקש,  כלי דם,  לימפה
תגובות