מחקרים

מגמות תמותה ממלנומה עורית באיטליה במשך שלושה עשורים

שיעורי התמותה ממלנומה עלו בעיקר בקרב גברים מבוגרים

מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)
מלנומה (מקור צילום: ויקיפדיה)

באיטליה, מחקרים לאומיים מקיפים, המעריכים את שיעורי התמותה ממלנומה עורית חסרים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך ולנתח את המגמות של תמותה ממלנומה עורית באיטליה משנת 1982 ועד שנת 2016.

במסגרת המחקר שממצאיו תוארו בעיתון International Journal of Dermatology נאסף מידע על תעודות פטירה ממכון הסטטיסטיקה הלאומי. שיעורי התמותה תוקננו לגיל לפי האוכלוסייה האירופאית ב-2013 והוצגו ביחס ל-100,000 נפש. שיעורי תמותה מתוקננים חושבו לפי מין, קבוצת גיל ואזורים גיאוגרפיים על מנת לזהות שינויים במגמות שיעורי התמותה, השתמשו החוקרים במודל רגרסיית joinpoint באמצעותו הוערך שינוי אחוז התמותה השנתי.

תוצאות המחקר הראו כי 49,312 מטופלים (44.0% נשים) נפטרו ממלנומה באיטליה משנת 1982 ועד 2016. עוד הודגם כי שיעורי התמותה ממלנומה עלו באופן מובהק במהלך תקופת המחקר בשני המינים, עם תמותה מתוקננת גבוהה יותר ועלייה תלולה יותר בקרב גברים (מ-2.71 ל-4.02 מקרים ל-100,000; שינוי באחוז שנתי – 1.43, רב״ס 95% - 1.26-1.61) בהשוואה לנשים (מ-1.94 ל-2.10 ל-100,000; שינוי אחוז תמותה שנתי – 0.23, רב״ס 95% - 0.00-0.46). את ההבדל הגדול ביותר בין גברים ונשים מצאו החוקרים במטופלים בגיל 65 ומעלה כאשר אחוז השינוי השנתי עמד על 2.17 בקרב גברים (רב״ס 95% - 1.97-2.37) לעומת 0.37 (רב״ס 95% - 0.08-0.66) בקרב נשים.

לסיכום, שיעורי התמותה ממלנומה באיטליה עלו בהדרגה בייחוד בקרב גברים מבוגרים. מספר הנחות יכולות להסביר את הגיל שנצפה במחקר זה ואת ההבדלים הגיאוגרפיים ובהם חשיפה לשמש או אסטרטגיות שונות לשל קמפיינים למניעה.

מקור:

Briatico G. et al. International Journal of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1111/ijd.16173

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה,  חשיפה לשמש,  מגמות,  איטליה
תגובות