מחקרים-Covid-19

השפעת מגפת הקורונה על טיפולים ביולוגיים לפסוריאזיס ביפן

מגפת ה-COVID-19 פחות השפיעה על טיפולים אינטנסיביים לפסוריאזיס

רופא משפחה במרפאת קורונה. אילוסטרציה

האימפקט של מגפת ה-COVID-19 על טיפולים ביולוגיים לפסוריאזיס ביפן עדיין איננה ברורה עד תום. לכן, במחקר הנוכחי ניסו החוקרים להעריך את השינויים בטיפולים הביולוגיים והתנהגות מטופלים במונחים של ביקורים במרפאה, בייחוד בקרב מטופלים אשר קיבלו טיפול ביולוגי עוד טרם ובזמן התפרצות המגפה.

במחקר שממצאיו פורסמו בעיתון The Journal of Dermatology אספו החוקרים מידע מתיקים רפואיים של מטופלים באופן רטרוספקטיבי. לאחר מכן השוו החוקרים את המספרים של מטופלים לפני המגפה (2019) ובמהלך המגפה (2020). בנוסף, העריכו החוקרים את התנהגות המטופלים בהקשר של ביקורים במרפאה.

תוצאות המחקר הראו כי מספר המטופלים החדשים אשר ביקרו ב-2020 במרפאה היה נמוך ב-35.7% בהשוואה למקרים החדשים ב-2019. באופן ספציפי, הודגם שיעור הפחתה של 49.3% בביקורים של מטופלים עם פסוריאזיס וולגריס בעוד שבקרב מטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית ופוסטולר פסוריאזיס כללית לא נמצא שינוי משמעותי בין השנים 2020 ו-2019.עוד נמצא כי מספר המטופלים אשר התחילו טיפול ביולוגי לא ירד ב-2020 בהשוואה ל-2019 כאשר החל מה-1 בינואר 2020,, 215 מטופלים עם פסוריאזיס החלו לקבל טיפולים ביולוגיים. מתוך אותם מטופלים נמצא כי 6 (2.8%) הפסיקו את הטיפול, ייתכן בגלל התפרצות מגפת ה-COVID-19. בקרב 212 מטופלים אשר היו בעלי היצמדות טובה בהקשר של הגעה לביקורים במחלקה במהלך השנה האחרונה, נמצא כי 24 (11.3%) נמנעו מלהגיע למחלקה לפחות לחודש אחד במהלך השנה האחרונה כאשר ההימנעות נצפתה באפריל ומאי כאשר יפן הייתה תחת מצב חירום.

לסיכום, נראה כי מגפת ה-COVID-19 הקשתה על מטופלים להגיע לביקורים במחלקה. עם זאת, השפעתה של המגפה על מטופלים שהיו זקוקים לטיפול אינטנסיבי יותר, כמו דלקת מפרקים פסוריאטית ופוסטולר פסוריאזיס כללית ומטופלים שקיבלו טיפול ביולוגי, הייתה מוגבלת.

מקור:

Uchida H. et al. The Journal of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1111/1346-8138.16362

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  טיפול ביולוגי,  מגיפת הקורונה
תגובות