מחקרים

אפיון מולקולרי של מלנומה הגדלה במהירות

מוטציה ב-FGFR2 קשורה לגדילה מהירה של מלנומה

26.04.2022, 17:31

שיעור הגדילה של מלנומה ראשונית הוא גורם מנבא חזק של אגרסיביות המחלה, אך פרופיל מוטציות של מלנומות הגדלות במהירות והפוטנציאל של ריבוד מטופלים בסיכון גבוה לתמותה עוד לא נחקר באופן מקיף. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את הפרופיל האפידמיולוגי, הקליני והמוטנטי של מלנומת עור ראשונית עם עובי גדול מ-1 מ"מ, על פי ריבוד לפי קצב גדילה.

המחקר שממצאיו תוארו בעיתון Journal of the American Academy of Dermatology היה מחקר תצפיתי פרוספקטיבי. במסגרת המחקר בוצע ריצוף מהדור החדש ל-40 מוטציות מניעות מדגימות מלנומה מקובעות עם פורמלין ושקועות בפרפין. לאחר מכן נערכה השוואה של מלנומות הגדלות במהירות (מעל 0.5 מ"מ לחודש) ומלנומות שאינן גדלות במהירות (0.5 מ"מ לחודש ומטה).

במחקר זה השתתפו 200 מטופלים אשר מתוכם הוגדרו 70 כמטופלים עם מלנומה הגדלה במהירות. תוצאות המחקר הראו כי ההישרדות ללא הישנות מחלה הייתה נמוכה יותר בקבוצת המלנומות שגדלות במהירות (p=0.014). כמו כן, נמצא כי למלנומות שגדלות במהירות היה מספר גבוה יותר של ניבוי מוטציות מזיקות מבין 40 הגנים שרוצפו במחקר בהשוואה למלנומות שלא גדלות במהירות (p=0.033). בבחינת גורמים הקשורים לגדילה מהירה נמצא כי להתכייבות (p=0.032), עובי (p=0.006), חשיפה נמוכה יותר לשמש (p=0.049) ומוטציה ב-FGFR2י(0.037p=) היה קשר מובהק לקצב הגדילה של מלנומה.

משום שמחקר זה היה מחקר חד מרכזי, עם גודל מדגם שאינו גדול, וכן קיים חשד להטיית זיכרון ולא נבדקו מוטציות נוספות, ייתכנו מגבלות מסוימות בהתייחסות לתוצאותיו. עם זאת, ממחקר זה עולה כי גדילה מהירה של מלנומה קשורה לביולוגיית גידול ספציפית וגורמים סביבתיים. עוד נמצא כי התכייבות, עובי ומוטציה ב-FGFR2 היו קשורות לקצב גדילה מהיר של מלנומה. מכאן ניתן להסיק כי מוטציות ב-FGFR2 יכולות לספק כלי נוסף לאיתור מלנומות הגדלות במהירות ובכך למצוא מועמדים טובים לטיפולים אדג'ובנטיים.

מקור:

Gaudy-Marqueste C. et al. Journal of the American Academy of Dermatology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.07.011

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה,  קצב גדילה,  FGFR,  ריצוף
תגובות