מחקרים

השוואת טיפול עם דופילומאב בקרב מטופלים עם דלקת עור אטופית ביפן והולנד

טיפול עם דופילומאב נמצא יעיל במטופלים מיפן והולנד עם הבדלים בתוצאים ספציפיים

דופילומאב נמצא כטיפול יעיל באופן דומה בקרב כלל המוצאים האתניים שנבחנו בניסויים קליניים, אך השוואה ישירה במסגרת הטיפול השגרתי לוקה בחסר. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את היעילות של טיפול עם דופילומאב בדלקת עור אטופית במטופלים מיפן והולנד במשך 80 שבועות.

מחקר עוקבה השוואתי ורציף בוצע במטופלים עם דלקת עור אטופית אשר טופלו עם דופילומאב במסגרת טיפול שגרתי במרפאה. על מנת להעריך את השינוי לאורך זמן, השתמשו החוקרים במודלים מעורבים לינאריים.

תוצאות המחקר הדגימו כי קיים הבדל מובהק במשתני המין, הופעת המחלה, BMI והיסטוריית טיפול בין מטופלים מהולנד (208) ומטופלים מיפן (153). ציון ה-EASI בזמן הבסיס היה גבוה יותר במטופלים יפניים (23.8 אל מול 14.8), בעוד שתוצאים שדווחו על ידי המטופלים (patient reported outcome measures) היו גבוהים יותר במטופלים מהולנד. עוד נמצא כי בשתי המדינות נמצא כי ציון ה-EASI ירד במהירות לרמה המעידה על מחלה קלה (EASI<7) והתייצב על רמה זו. עם זאת, נמצא כי התוצאים שדווחו על ידי מטופלים ביפן היו טובים יותר מאלה שדווחו בהולנד.

במחקר זה, נמצא כי טיפול עם דופילומאב הדגים שיפור מובהק, ממושך ודומה בציון ה-EASI בשתי אוכלוסיות המחקר מיפן והולנד. עם זאת, מצאו החוקרים הבדלים בולטים בהשפעת הטיפול על תוצאים שדווחו על ידי המטופלים בין שתי המדינות, כאשר מטופלים ביפן דיווחו על תוצאים טובים יותר.

מקור: 

De Wijs L. et al. f British Journal of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1111/bjd.19897

נושאים קשורים:  מחקרים,  דופילומאב,  דלקת עור אטופית,  EASI,  מוצא אתני
תגובות