מחקרים

בחינת האפקט של טיפול עם דופילומאב בדלקת עור אטופית

דופילומאב נמצא כטיפול יעיל ובטוח במצב של דלקת עור אטופית

01.09.2021, 13:57

מחקר זה מציג את התוצאות של ניתוח רטרוספקטיבי של מידע מקבוצה של 44 מטופלים עם דלקת עור אטופית, אשר טופלו עם דופילומאב, נוגדן כנגד הרצפטור ל-IL-4/13, לתקופה של עד 3 שנים. על מנת להבטיח תיעוד ואיסוף מקיף של כלל הנתונים, עקבו החוקרים אחרי משתתפי המחקר בשעות ייעוץ מיוחדות שנקראו אימונודרמטולוגיה, למשך תקופה של 21 חודשים.

ניתוח מאפיינים הקשורים להתפלגות גיל ומין, וכן מאפיינים של חומרת ומשך המחלה, היו דומים למאפייניהם של המטופלים במחקרים גדולים קודמים. לעומת זאת, היעילות התרפויטית של דופילומאב שנרשמה הייתה גבוהה (אחוז מטופלים עם EASI50, EASI75 ו-EASI90 לאחר 16 שבועות – 94%, 84% ו-60%, בהתאמה) בהשוואה לניסויים קודמים. כמו כן, נמצא כי ליעילות הטיפול משך ארוך יותר בקבוצת המחקר (86% מהמטופלים השיגו תגובת EASI90 לאחר 52 שבועות טיפול).

עוד הודגם כי כחצי מהמטופלים התייצגו עם מעורבות של עור הפנים או העיניים בעבר או בתחילת הטיפול. קבוצת המטופלים הזו הייתה זקוקה לטיפול אינטנסיבי יותר כיוון שלדלקת בעור הפנים ודלקת עור פריאוקולרית, שלרוב עירבה דלקת בלחמית, לקח זמן רב יותר להחלים. כמו כן נמצא כי התרחשו יותר חזרות של המחלה באותם מטופלים, וכי במקרים אלה לרוב נדרש טיפול טופיקלי נוסף. החוקרים לא צפו בתופעות לוואי חמורות במהלך 48 שנות האדם אשר נותחו במסגרת המחקר.

במחקר זה אשר בדק את יעילות הטיפול עם דופילומאב, הוכח כי הטיפול בטוח ויעיל במצבים של בדלקת עור אטופית.

מקור: 

Jahn S. et al. Hautarzt (2021). https://doi.org/10.1007/s00105-021-04868-4

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  דופילומאב
תגובות