דגימת עור

דגימות עור מילדים בקרב רופאי עור ופתולוגים של ילדים

חוקרים סבורים כי יש מקום לשפר את ההכשרה של פתולוגים של ילדים בכל הנוגע לפענוח של דגימות עור מסוגים מסוימים

ידוע כי האבחנות ההיסטו-פתולוגיות העוריות בקרב ילדים, שונות לעיתים קרובות ממבוגרים. לכן, בהתאם לנהוג בכל מרפאה, אפשר שאת הדגימות יעריך דרמטו-פתולוג או פתולוג ילדים. החוקרים ניסו לקבוע האם מידת הנוחות בנוגע להתעסקות עם דרמטו-פתולוגיה של ילדים קשורה להכשרה קודמת, חשיפה לתחום במהלך השתלמות העמיתים, הוותק או סוג הדגימה.

החוקרים ערכו סקר בקרב דרמטו-פתולוגים ופתולוגים של ילדים העוסקים ברפואה בארה"ב. הם הגדירו משתנים הקשורים להכשרה ולנהוג בכל מרפאה, על ידי רגרסיה רבת משתנים על מנת לקבוע את הקשר למידת הנוחות של הרופא עם הדגימה.

החוקרים דיווחו כי מתוך 156 הנשאלים, 72% היו דרמטו-פתולוגים (שיעור מענה של 11.6%) ו-28% היו פתולוגים של ילדים (שיעור מענה של 9.3%). החוקרים מצאו כי הדרמטו-פתולוגים דיווחו על רמת נוחות גבוהה יותר בסך הכל (P <0.001), שהייתה נכונה גם לגבי דגימות עוריות דלקתיות וגם לגבי ממאירויות של מלנוציטים (P <0.001). זאת ועוד, נמצא כי ש-34% מהדרמטו-פתולוגים ו-75% מהפתולוגים דיווחו על רמת נוחות נמוכה יותר בנוגע לדגימות עור מילדים, בהשוואה למקרים הרגילים שלהם ממבוגרים, כאשר בפתולוגים של ילדים היה סיכוי גבוה יותר שיפנו את המקרה לקולגה אחר. לבסוף, נמצא כי בקרב הדרמטו-פתולוגים, אלו שהיו בעלי הכשרה בתחום הדרמטולוגיה הביעו רמת נוחות גבוהה יותר, בהשוואה לעמיתיהם בעלי ההכשרה הפתולוגית, בכל הנוגע לפענוח של נגעי עור דלקתיים (P <0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי מידת הנוחות של פתולוגים בכל הקשור לנגעי עור בילדים, הייתה שונה משמעותית כתלות בהכשרה קודמת, ותק וסוג הדגימה. הם סבורים כי תוצאות אלו מצביעות על הזדמנויות לשיפור ההכשרה בתחום זה.

מקור: 

Enos, T. et al. Journal of Cutaneous Pathology 2021; https://doi.org/10.1111/cup.13997

נושאים קשורים:  דגימת עור,  היסטופתולוגיה,  מחקרים
תגובות