פסוריאזיס

היעילות והבטיחות של ריסנקיזומאב לטיפול בפלאק-פסוריאזיס בינונית-קשה - מעקב ארוך טווח

תוצאות ממחקר פאזה 3 מדגימות כי היעילות והבטיחות הגבוהות של ריסנקיזומאב נשמרות על פני יותר משלוש שנות טיפול

פסוריאזיס הינה מחלת עור דלקתית כרונית הדורשת טיפול ממושך. לאור פיתוחן של תרופות ביולוגיות חדשות בעת האחרונה, יש צורך בהערכה ארוכת טווח של יעילותן ובטיחותן של תרופות אלה. לאחרונה, פורסמו בכתב העת British Journal of Dermatology, תוצאות ממחקר הארכה למחקרי פאזה 3, LIMMitless שבמסגרתו חוקרים בחנו את היעילות והבטיחות ארוכות הטווח של ריסנקיזומאב לטיפול בפלאק פסוריאזיס בינונית-קשה. משתתפי מחקר ה-LIMMitless השתתפו טרם לכן במספר מחקרי פאזה 3 ו-2.

היעילות של ריסנקיזומאב הוערכה על פני 172 שבועות טיפול והתוצאים שנבדקו היו שיעור החולים שהשיגו תגובת PASI90 ו-PASI100, שיעור החולים שהשיגו תגובת

Dermatology Life Quality Indexי(DLQI) של 0 או 1 ושיעור החולים שהשיגו תגובת static Physician’s Global Assessment of clear or almost clear של 0 או 1.

במחקר הנוכחי השתתפו 897 מטופלים ש-799 מהם המשיכו לקבל טיפול בשבוע 172. תוצאות המחקר הדגימו כי טיפול עם ריסנקיזומאב מוביל להטבה משמעותית וממושכת בתסמינים ובסימנים של פלאק פסוריאזיס. לאחר 172 שבועות של טיפול, 85.5% מהמשתתפים השיגו תגובת PASI90,י54.4% השיגו תגובת PASI100,י85.2% השיגו static Physician’s Global Assessment of clear or almost clear של 0 או 1 ו-78.4% השיגו ציון Dermatology Life Quality Index של 0 או 1. השיעור של תופעות לוואי אשר הובילו להפסקת טיפול או אשר הובילו לפגיעה בבטיחות המטופל היה דומה לזה שהודגם במחקרים עם טווח קצר יותר.

תוצאות המחקר ממחישות כי היעילות של ריסנקיזומאב לטיפול בחולים עם פלאק פסוריאזיס בינונית-קשה הינה ממושכת וכי פרופיל הבטיחות הגבוה של התרופה נשמר גם במהלך שימוש ממושך.

מקור:

Papp, K., Lebwohl, M., Puig, L., Ohtsuki, M., Beissert, S., Zeng, J., Rubant, S., Sinvhal, R., Zhao, Y., Soliman, A., Alperovich, G. and Leonardi, C. (2021), Long-term efficacy and safety of risankizumab for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis: interim analysis of the LIMMitless open-label extension trial beyond 3 years of follow-up. British Journal of Dermatology. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1111/bjd.20595

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  ריסנקיזומאב,  פלאק פסוריאזיס,  מחקרים