סרטן עור

הסיכון לסרטן עור בקרב משתמשים חדשים בתיאזידים ומשתנים דמויי-תיאזידים

במחקר זה נמצא כי שימוש ארוך טווח בהידרוכלורותיאזידים עלול להעלות את הסיכון לסרטן עור מסוג קרצינומת תאי קשקש וכי ישנם תכשירים המהווים חלופה בטוחה יותר

דיווחים ממחקרי בקרת-מקרה מעידים כי ישנו סיכון מוגבר ותלוי מינון לסרטן עור בקרב המשתמשים בהידרוכלורותיאזידים (HCTZ) לעומת הלא משתמשים. באיזו מידה השימוש בתיאזידים אחרים ומשתנים דמויי-תיאזידים (TZs) נמצא בקשר עם סרטן העור, איננה וודאית.

במחקר עוקבה שתוצאותיו פורסמו בכתב העת British Journal of Dermatology, חוקרים העריכו את הסיכון לפתח סרטן עור בקרב משתמשים חדשים ב-TZs בהשוואה למשתמשים חדשים בחסמי תעלות סידן (CCBs). לצורך עריכת המחקר, החוקרים עשו שימוש במאגר נתונים רפואי בריטי בין השנים 1998-2017, אשר כלל 271,154 משתמשים חדשים של TZs (87.6% בנדרופלומתיאזיד, 5.8% אינדפאמיד ו-3.6% HCTZ) ו- 275,263 משתמשי CCBs.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו קרצינומת תאי הבסיס (BCC), קרצינומת תאי קשקש (SCC) ומלנומה עורית ממאירה (CMM). החוקרים אמדו שיעורי שכיחות (IRs) ויחסי שיעורי שכיחות (IRRs) בקרב משתמשים קצרי טווח (<20 מרשמים) וארוכי טווח (≥20 מרשמים) של TZs ו-CCBs באמצעות מודלי רגרסיה בינומיאלים שליליים. כמו כן, הם חישבו את הפרשי השיעורים המחושבים (RDs) עבור תוצאות נבחרות. נעשה שימוש בריבוד עדין ובשיטת ציון הנטייה (PS) לשליטה על 23 משתני בסיס.

החוקרים מצאו כי שימוש ארוך טווח הגדיל את הסיכון המוחלט והיחסי ל-SCC (PS משוקלל IRR 1.95; רווח בר-סמך 95%, 1.87-2.02; RD לכל 100,000 שנות אדם, 87.4), אך לא ל-BCC או CMM. שימוש ארוך טווח באינדפאמיד נמצא בקשר עם שכיחות מוגברת של CMM (IRR, 1.43; רווח בר-סמך 95%, 1.35-1.50). בנדרופלומתיאזיד לא נמצא קשור באופן מובהק עם סיכון מוגבר לסרטן עור מכל סוג שהוא.

החוקרים סיכמו כי תוצאותיהם מאששות דיווחים קודמים בדבר הסיכון המוגבר הקיים ל-SCC (אך לא עבור BCC או CMM) בקרב המשתמשים ב- HCTZ לטווח ארוך. הטיפול עם בנדרופלומתיאזיד עשוי להוות חלופה בטוחה יותר למטופלים עם סיכון מוגבר לסרטן עור.

מקור: 

Schneider R, Reinau D, Stoffel S, Jick SS, Meier CR, Spoendlin J. Br J Dermatol. 2021;10.1111/bjd.19880. doi:10.1111/bjd.19880

נושאים קשורים:  סרטן עור,  תיאזידים,  משתנים,  חסמי תעלות סידן,  מחקרים
תגובות