פסוריאזיס

הערכת תופעות הלוואי של תרופות ביולוגיות לטיפול בפסוריאזיס

מטרת מחקר זה הייתה לחשוף ולהשוות את תופעות הלוואי של infliximab, etanercept, adalimumab, ustekinumab ו-secukinumab וכן לקבוע גורמי סיכון אפשריים

03.10.2020, 17:19

החוקרים בחנו באופן רטרוספקטיבי מסמכי מעקבים ורשומות ממוחשבות של מטופלים עם פסוריאזיס, בתקופה שבין ינואר 2007 לספטמבר 2019. חמש התרופות הביולוגיות הושוו מבחינת תופעות הלוואי שלהן ונבחנו גורמים אשר עשויים להיות קשורים לתופעות אלו.

החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין התרופות במובן של שיעור תופעות לוואי חמורות. עם זאת, כאשר כל תופעות הלוואי הוערכו ביחד, השיעור הגבוה ביותר נצפה עם שימוש ב-infliximab והשיעור הנמוך ביותר ב-secukinumabי(p=0.001). שיעורי תופעות הלוואי ותופעות הקשורות להפסקת התרופה היו גבוהים יותר עם השימוש במעכבי TNF בהשוואה למעכבי אינטרלוקינים (p=0.004 ו-p=0.012, בהתאמה). התרופה שהופסקה בשל תופעות לוואי באופן השכיח ביותר הייתה infliximab בעוד שהתרופה שהופסקה באופן הכי פחות שכיח הייתה ustekinumabי(p=0.036).

מסקנת המחקר הייתה כי למעכבי TNF היו יותר תופעות לוואי בהשוואה למעכבי אינטרלוקינים, אך שיעור תופעות הלוואי הקשות היה דומה בשתי הקבוצות. היארעות תופעות לוואי מסוימות עלתה כתלות בגיל, מספר מחלות נלוות, התרופה הביולוגית וסוגה, טיפול סיסטמי במקביל ושימוש בריבוי תרופות.

מקור:

Filiz Topaloglu Demir et. al (2020) Dermatologic Therapy, https://doi.org/10.1111/dth.14216

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  תרופות ביולוגיות,  תופעות לוואי,  בטיחות,  מחקרים
תגובות