ניהול סב-ניתוחי

ניהול סביב הניתוח של חולי פיודרמה גנגרנוזום

חוקרים מתארים ממצאים מסדרת מקרים העוסקת בניהול סביב הניתוח בחולי פיודרמה גנגרנוזום

08.10.2020, 17:07

ידוע כי פיודרמה גנגרנוזום מופיעה באופן קלאסי עם שלב דלקתי חריף, המתאפיין בהתפתחות מהירה של כיבים כואבים. בנוסף, ההתכייבות המלווה את הנגעים של הפיודרמה, מסבכת עוד את ניהול המחלה. אף כי הטיפול השכיח הינו תרופות המדכאות את מערכת החיסון, חלק מהחולים סובלים מכיבים לא דלקתיים חוזרים. בתת אוכלוסייה זו, ישנם דיווחים על מקרים בהם טיפול כירורגי היה פתרון מוצלח. עם זאת, אין עד כה הסכמה בנוגע לטיפול מיטבי סביב הניתוח, עבור חולים עם פיודרמה גנגרנוזום העוברים כל סוג של ניתוח, בין אם קשור לפיודרמה או בין אם לאו.

החוקרים ערכו סקירת ספרות מקיפה, בה תיארו פרוטוקולים לניהול סביב הניתוח וכן גורמי סיכון שעלולים לנבא את תגובה להתערבות הכירורגית. החוקרים זיהו 126 מקרים של התערבות ניתוחית בחולי פיודרמה גנגרנוזום פעילה. הם מצאו כי מתוך כלל המקרים, 16.7% חוו התקדמות של המחלה לאחר הניתוח. לא היו דיווחים על טיפולים סביב הניתוח או גורמי סיכון קליניים, כמנבאים מובהקים לחזרת המחלה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי על אף המגבלות בדמות עיצוב כסדרת מקרים והטיית פרסום, מחקרם מהווה דרך חשובה לפתח היפותזות הקשורות למצב נדיר זה.

​​מקור:

Haag, C. K. et al. JAAD 2020; 83(2); 369-374. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.01.002

נושאים קשורים:  ניהול סב-ניתוחי,  טיפול מונע,  פיודרמה גנגרנוזום,  מחקרים
תגובות