מחקרים

שאריות עוריות בזאבת ילודים: מחקר עוקבה רטרוספקטיבי

חוקרים סבורים כי ישנה חשיבות לאבחון מדויק ומעקב אחר ממצאים עוריים הנובעים מזאבת של היילוד, היות וחלקם נותרים לטווח הארוך

26.08.2020, 12:52

ידוע כי התפרצויות של תסמינים עוריים ב-NLEי(neonatal lupus erythematosus), נחשבות ככאלו החולפות מעצמן. ישנן רק מעט עדויות בספרות של מקרים בהם השינויים העוריים לא חולפים. מטרת החוקרים הייתה לאפיין את השאריות על גבי העור במקרי NLE ולזהות מנבאים להתפתחות שלהם.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי של חולים עם NLE עורי, שנולדו בין החודשים ינואר 1980 למאי 2017. הם הגדירו את התוצא העיקרי כשיעור החולים שנותרה להם עדות עורית למחלה. התוצאים המשניים כללו קשרים או מנבאים לתופעות העוריות.

החוקרים מצאו כי במועד האחרון למעקב, כאשר גיל המטופלים בממוצע היה 4 שנים (טווח בין רבעוני של 0.5-18.7 שנים), 34% מתוך 106 חולים סבלו עדיין מתסמינים עוריים, ל-13% הייתה נוכחות של ורידי עכביש, 17% סבלו מדיס-פיגמנטציה ו-9% מצלקות אטרופיות. עוד מצאו כי נוכחות של צלקות במועד האחרון למעקב הייתה קשורה בצורה מובהקת לנוכחות נגעים עוריים בלידה (p<0.001). החוקרים דיווחו כי מגבלות במחקר היו היותו רטרוספקטיבי, משך המעקב הקצר בחלק מהחולים וגודל מדגם קטן.

החוקרים הגיעו למסקנה כי NLE הבא לידי ביטוי בעור, עלול להותיר שאריות לטווח הארוך. הם סבורים כי ישנה חשיבות לאבחון מדויק, מעקב ארוך טווח ומתן ייעוץ הולם.

מקור:

Levy, R. et al. JAAD 2020; 83(2); 440-446. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.09.083

נושאים קשורים:  מחקרים,  זאבת,  שאריות עוריות,  צלקת
תגובות