מחקרים

טיפול מקומי עם טריאמצינולון בפיסטולות בהידרדניטיס סופורטיבה

במחקר זה נמצא כי נגעים שטופלו מקומית עם טריאמצינולון נמצאו קטנים יותר לאחר 90 יום

18.05.2020, 17:41

קיימות ראיות מעטות על טיפול מקומי עם טריאמצינולון לטיפול בפיסטולות בהידרדניטיס סופורטיבה. מטרת מחקר זה הייתה להעריך על פי קליניקה וממצאים בעל-קול את התגובה לטיפול מקומי עם טריאמצינולון בפיסטולות בודדות בחולי הידרדניטיס סופורטיבה. המחקר התבצע בשיטה פרוספקטיבית של תווית פתוחה, במטרה להעריך את התגובה לטיפול מקומי עם טריאמצינולון (40 מיליגרם/מיליליטר) בפיסטולות בודדות בהידרדניטיס סופורטיבה.

משתתפי המחקר טופלו עם זריקה בודדת של טריאמצינולון. החוקרים העריכו קלינית ואולטראסונוגרפית את הנגעים בתחילת המחקר ולאחר 90 יום.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 53 משתתפים חולי הידרדניטיס סופורטיבה אשר נכללו במחקר, 36 (67.9%) היו נשים, 30 (56.6%) היו מעשנים, ו-36 (67.9%) סבלו מהשמנת יתר או מעודף משקל. לאחר 90 יום, 20 (43.5%) מהנגעים שנבדקו החלימו על פי בדיקה קלינית ואולטראסונוגרפית, 13 (28.3%) הדגימו רזולוציה קלינית בלבד, ו-13 (28.3%) לא הראו רזולוציה כלל. הגודל הממוצע קלינית של הנגעים קטן מ-17.0 ל-5.1 מילימטר (p < 0.0001), בעוד האורך הממוצע אולטראסונוגרפית קטן מ-16.0 ל-8.6 מילימטר (p < 0.0001).

מגבלות המחקר היו שהוא כלל גודל מדגם קטן וכן שלא הייתה בו קבוצת ביקורת.

מסקנת החוקרים הייתה שהמחקר הצביע על כך שטיפול תוך-נגעי עם טריאמצינולון יעיל במקרים של פיסטולות קטנות בהידרדניטיס סופורטיבה.

מקור: 

Álvarez P. et. al (2020) Dermatology https://doi.org/10.1159/000499934

נושאים קשורים:  מחקרים,  טריאמצינולון תוך-נגעי,  פיסטולות,  הידרדניטיס סופורטיבה
תגובות