גרד

האם קיים מדד מיטבי להערכת גרד כרוני בקרב מבוגרים?

מחקר זה דגם כמה מאות מבוגרים שסבלו מגרד כרוני ותיעדו את חומרתו לפי מספר מדדים מקובלים, בכדי לבדוק את מידת התוקף והמהימנות של המדדים, ואת רמת המתאם ביניהם לבין מדד יעודי לאיכות חיים

26.12.2019, 11:08

קיימים מספר כלים המסוגלים לספק הערכה אמינה ומדויקת של גרד, לרבות המדד החזותי האנלוגי (VAS), מדד הדירוג המספרי (NRS), מדד הדירוג המילולי (VRS), ושאלונים רבי-מימדים כמו המדד לחומרת גרד (ISS). עם זאת, אף אחת משיטות הדירוג לא נחשבת לשיטת הבחירה.

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את התוקף והמהימנות של מדדי VAS,יNRS,יVRS,יISS ואת מידת המתאם שלהם למדד איכות חיים ייעודי לסובלים מגרד (IthcyQoL).

סך של 419 מטופלים (215 גברים, 204 נשים) שסבלו מגרד כרוני (גיל ממוצע 46.58 שנים) תיעדו את עוצמת הגרד שלהם לפי מדדי VAS,יNRS, יVRS ו-ISS. מהימנות לפי מבחנים חוזרים נותחה בהערכה חוזרת 3 שעות לאחר ההערכה הראשונית. כל המשתתפים השלימו גם את שאלון ItchyQoL.

Staquis
Pfizer
RX
Not covered by the Health basket
Staquis

OINT.: 2.5, 30, 60, 100 g. Should be applied twice dly. to affected areas. The drug is for topical use only and not for ophthalm., oral, or intravag. use. Topical tmt. of mild- moder. atopic dermatit. in pts. 2 yrs. of age and older. C/I: Hypersens.

נמצא מתאם חזק בין מדדי VAS,יNRS ו-VRS. מדד ISS הראה תוקף בין-מתאמי נמוך עם מדדים אלה. עם זאת, מדד ISS היה בעל מתאם חזק יותר לשאלון ItchyQoL. הניקודים עבור מהימנות במבחנים חוזרים היו דומים במדדי VAS,יNRS, ו-VRS, אך נמוכים מהניקוד שהושג במדד ISS.

כמגבלה של מחקר זה ציינו החוקרים את הטרוגניות המטופלים ואת קיומה של הטיית זיכרון.

החוקרים הסיקו שהערכת גרד היא מאתגרת בשל התסמינים הסובייקטיביים ועקב הגורמים הרבים שעשויים להשפיע על התלונה. לכן, נדרשים יותר מחקרים בכדי לקבוע את הגישה המיטבית להערכת עוצמת גרד.

מקור: 

Jang, YH. et al. (2019). Journal of the American Academy of Dermatology. doi: 10.1016/j.jaad.2019.06.043

נושאים קשורים:  גרד,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות