תגובה אימונית שונה כנגד החיידק Staphylococcus aureus אולי תורמת לדלקת ולנזק למחסום העור בדלקת עור אטופית. במחקר חדש שנערך ב-Erasmus MC University Medical Centre Rotterdam ברוטרדם, הולנד, והתפרסם בכתב העת British Journal of Dermatology, ביקשו החוקרים למצוא את פרופיל נוגדני ה-IgG נגד 55 אנטיגנים שונים של S. aureus בקבוצת ילדים עם דלקת עור אטופית בינונית-קשה ולהעריך את הקשר בין רמות IgG לבין חומרת המחלה.

במחקר חתך נכללו ילדים עם דלקת עור אטופית משני קוהורטים של מחקרים התערבותיים, קוהורט ה-Shared Medical Appointment י(SMA, n=131) וקוהורט ה-DAVOS הישן יותר (n=76). חומרת דלקת העור האטופית הוערכה באמצעות ה-Self-Administered Eczema Area and Severity Indexי(SA-EASI) ורמות ה-thymus and activation-regulated chemokineי(TARC) בסרום.

רמות נוגדני IgG כנגד 55 אנטיגנים של S. aureus כומתו בו-זמנית באמצעות תבחין לומינקס. החוקרים חישבו קורלציות pair-wise בין רמות 55 נוגדני ה-IgG באמצעות מבחן ספירמן. החוקרים ביצעו אנליזת רגרסיה לינארית בכדי לבחון את הקשרים בין רמות 55 נוגדני ה-IgG ו- SA-EASI ו-TARC, תוך תיקון לגיל, מין וקולוניזציית S. aureus.

בקוהורט ה-SMA,י16 אנטיגנים נמצאו קשורים ל-SA-EASI ו-12 ל-TARCי (10 אנטיגנים חופפים, ערכי P של 0.001-0.044). נוגדני ה-IgG הקשורים כוונו בעיקר כנגד חלבונים מופרשים עם פעילות אימונו-מודולטורית. במחקר ה-DAVOS, רמות IgG כנגד ארבעה אנטיגנים של S. aureus נמצאו קשורות ל-SA-EASI ואנטיגן אחד ל-TARC, ללא חפיפה.

לאור הממצאים, החוקרים מסכמים שבילדים צעירים, חומרת דלקת העור האטופית קשורה לתגובת נוגדני IgG המכוונת נגד אנטיגנים של S. aureus בעיקר אנטיגנים עם פעילות אימונו-מודולטורית. ממצאים אלו מדגישים את הצורך בהערכה נוספת של התפקיד של S. aureus בפתוגנזה של דלקת עור אטופית.

מקור:

Totté, J. , Pardo, L. , Fieten, K. , Wit, J. , Boer, D. , Wamel, W. and Pasmans, S. (2018), IgG response against Staphylococcus aureus is associated with severe atopic dermatitis in children. Br J Dermatol, 179: 118-126. doi:10.1111/bjd.16153